Meny Lukk

VELKOMMEN TIL UNDHEIM SAMFUNNSHUS

Vi setter veldig stor pris på om du er en som kunne tenke deg å stille på dugnad en gang eller to i året. Uten samfunnshuset «dør bygda». Kontakt Rita Svihus Risa på tlf. 903 66 963 eller post@undheimsamfunnshus.no og meld deg til tjeneste.

Samfunnshuset blir benyttet av mange lag, organisasjoner, og privatpersoner til forskjellige typer arrangement. Det kan være medlemsmøter, fagmøter, årsmøter, minnestunder, fødselsdager, bryllup, kunstutstilling, konserter, tilreisende forestillinger o.s.v.

For at samfunnshuset skal være samlingsstedet i bygda som alle er så glade i, er vi avhengig av at bygdefolket kan være med på serveringsdugnad. Spesielt for innflyttere i Undheimkrinsen er dette en svært god anledning å bli kjent med naboen og andre i den «grøna bygdå». Det er ingenting i veien for at ungdommen fra de er 11 år kan stille opp som servitører på søndagskafeterien. Ungdommen kan da få erfaring og kan ta med seg ett godt skussmål/attest til senere i livet når de en gang skal ut i voksenlivet; -tenk litt på du som er ungdom i dag! Meld deg på serveringsdugnad til Rita Svihus Risa på tlf. 903 66 963 eller post@undheimsamfunnshus.no 

Det er i dag to faste leietakere; Undheim ShowTeater og Time bygdemuseum.

Undheim ligger på grensen mellom låg og høgjæren, 12 km sørøst for Bryne og 12 km sørvest for Ålgård. Ikke mer enn 14 steinkast bortenfor ligger “Knudaheio” som Arne Garborg satt i å skrev sine lyriske setninger. Innimellom kunne han se ut vinduet og hvile sine tunge øyne på sitt fødested, “Garborgheimen”, bare tre km vestover og med Nordsjøen til tider skumhvit i horisonten.
Samfunnshuset var tidligere et meieri. Da det ble nedlagt besluttet leverandørene av 1972 å gi meieriet som gave til bygda. Mye arbeid ble utført på dugnad for å bygge om til samfunnshus. Høsten 1986 kunne det bes inn til innvielsesfest til det som nå var ombygd til UNDHEIM SAMFUNNSHUS.