Meny Lukk

VELKOMMEN TIL SAMFUNNSHUSET I DEN GRØNA BYGDÅ

Samfunnshuset var tidligere et meieri. Da det ble nedlagt besluttet leverandørene fra 1972 å gi meieriet som gave til bygda. Mye arbeid ble utført på dugnad for å bygge om til samfunnshus. Høsten 1986 kunne det bes inn til innvielsesfest til det som nå var ombygd til UNDHEIM SAMFUNNSHUS.

Samfunnshuset blir i dag benyttet av mange lag, organisasjoner og privatpersoner til forskjellige typer arrangement. Det kan være medlemsmøter, fagmøter, seminar, årsmøter, minnestunder, fødselsdager, bryllup, kunstutstilling, konserter, besøkende forestillinger og samankomster av ymse slag.

Undheim ligger på grensen mellom låg og høgjæren, 12 km sørøst for Bryne og 12 km sørvest for Ålgård. Ikke mer enn «14 steinkast» bortenfor ligger “Knudaheio” som Arne Garborg satt i å skrev sine lyriske setninger. Innimellom kunne han se ut vinduet og hvile sine øyne på sitt fødested, “Garborgheimen”, bare tre km vestover og med Nordsjøen til tider skumhvit i horisonten.

For at samfunnshuset skal være samlingsstedet i bygda som alle er så glade i, er vi avhengig av at folk stiller opp på serveringsdugnad. Spesielt for innflyttere i Undheimkrinsen er dette en svært god anledning å bli kjent med naboen og andre i den «grøna bygdå». Det er ingenting i veien for at ungdommen fra de er 11 år kan stille opp som servitører på søndagsbuffeten. Ungdommen kan da få erfaring og kan ta med seg ett godt skussmål/attest til senere i livet når de en gang skal ut i voksenlivet; -tenk litt på det du som er ungdom i dag! Meld deg til serveringsdugnad til Rita Svihus Risa på tlf. 903 66 963 eller post@undheimsamfunnshus.no                                                 Fast leietaker er Time bygdemuseum

VI SØKER NY KOKK/KOKKE

Vår kokke gjennom mange år ønsker å trappe ned. Vi må derfor engasjere ny kokk/kokke. Har DU, eller  kjenner du noen som kjenner noen som er kvalifisert til å ta på seg oppdraget? Ta kontakt med Rita eller Helge for spørsmål om stillingen.